Prìomh Thidsear - An t-Òban - GT266

Bun-sgoil Achadh na Creige

Air fhoillseachadh: 05/12/2018
Ceann-là dùnaidh: 24/12/2018

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a' sireadh Prìomh Thidsear airson Bun-sgoil Achadh na Creige. Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Dùin

Stiùireadh