Cothroman Teagaisg Air-loidhne - e-Sgoil - GT128

e-Sgoil - Comhairle nan Eilean Siar

Air fhoillseachadh: 06/12/2016

Bheil thu fileanta sa Ghàidhlig le teisteanas teagaisg? Bheil ùidh agad beagan uairean a thìde de theagaisg air-loidhne a dhèanamh? Dh’fhaodadh gum bi cothrom ann tro e-sgoil.

Ma tha sibh ag iarraidh barrachd fiosrachaidh, cuiribh brath gu Aonghas Mac'Illinnein, Ceannard e-Sgoile, Comhairle nan Eilean Siar - amaclennan1a@gnes.net

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn e-sgoil an seo: http://www.e-sgoil.com/

Dùin

Stiùireadh