Luchdachaidhean a-nuas

Luchdachaidhean a-nuas

Gheibhear taghadh de nithean rin luchdachadh a-nuas gu h-ìosail.

Rannsachadh air Foghlam Luchd-teagaisg, Milligan L., Danson E., et al (2012)

Download

Bileag mu Dhreuchdan Gàidhlig

Download

Gàidhlig do Thidsearan, Mcpake J., MacLeòid W., et al. (2013)

Download

Foirm-iarrtais airson Tabhartasan Foghlaim

Download

Stiùireadh air Tabhartasan Foghlaim do dh’Oileanaich Teagaisg Gàidhlig

Download

Ro-innleachd airson Foghlam Thidsearan Gàidhlig

Download

CLPL Gàidhlig

Download

A’ Gluasad gu Teagasg ann am Foghlam tron Ghàidhlig

Download

Bileag mu Shlighean gu Dreuchd ann an Teagasg tron Ghàidhlig

Download

Bileag mu Chùrsa Bogaidh Gàidhlig do Luchd-teagaisg

Download

Dùin

Stiùireadh