Gailearaidh

Dealbhan as Ùire

Gheibhear taghadh de dhealbhan bho Bhòrd na Gàidhlig an seo agus dealbhan bho nuair a rinn sinn na sanasan TBh againn.

Dùin

Stiùireadh