Cùrsaichean For-cheuma

Do dhaoine aig a bheil ceum mar-thà, ’s e an dòigh as luaithe dreuchd tidseir a thoirt a-mach, Dioplòma Proifeasanta For-cheuma ann am Foghlam (PGDE) a dhèanamh.

Ma nì thu an cùrsa seo làn-ùine, bheir e nas lugha na bliadhna (An Lùnastal gu An t-Ògmhios).

Tha cùrsaichean ann airson teagasg Bun-sgoile agus Àrd-sgoile le cothrom air cùrsaichean làn-ùine agus pàirt-ùine.

Dùin

Stiùireadh